Dịch vụ mail doanh nghiệp sử dụng Yahoo

Yahoo đã định vị tại thị trường Việt Nam với dịch vụ Mail, chat,... Dịch vụ Mail cho doanh nghiệp của yahoo dành cho doanh nghiệp có quy mô từ 100 nhân viên trở lên.

  Gọi:   

Mô tả

Gói YM 1

Gói YM 2

Gói YM 3

Gói YM 4

Gói YM 5

Gói YM 5

I. PHÍ KHỞI TẠO VÀ CƯỚC HÀNG THÁNG (VNĐ)

 1. Phí khởi tạo

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

 2. Cước hàng năm

13.040.000

20.040.000

29.260.000

35.100.000

42.200.000

70.100.000

II. MÔ TẢ DỊCH VỤ CƠ BẢN

 1. Số lượng Email

100 email

200 email

300 email

400 email

500 email

1000 email

 2. Dung lượng lưu trữ 

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

 3. Web mail / POP3/SMTP  

 4. Chặn Virus, thư rác

 5. Hổ trợ kỹ thuật

24x7

24x7

24x7

24x7

24x7

24x7

III. MÔ TẢ DỊCH VỤ THÔNG MINH

 1. Kiểm tra mail trên Mobile

 2. Thay đổi giao diện

 3. Thư viện ảnh

 4. Quản lý tài liệu

 5. Lịch cá nhân


THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
- Thời hạn hợp đồng thanh toán tối thiểu: 12 Tháng

* Sau khi nhận được danh sách nhân viên, chúng tôi sẽ thiết lập và tạo toàn bộ hệ thống email của doanh nghiệp.
* Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT 10%)