Quy trình triển khai Dịch vụ mail

Hân hạnh giới thiệu tới quý vị Quy trình triển khai dịch vụ mail cho Doanh nghiệp tại TMS  Quy trình thực hiện diễn ra trong 5 bước với tổng thời gian triển khai từ 1 đến 3 ngày tùy theo số lượng email cần thiết lập.

  Call:   

1, Lựa chọn công nghệ: Doanh nghiệp có thể lựa chọn công nghệ xây dựng hệ thống mail cho doanh nghiệp là của Microsoft, Yahoo hoặc Google.

 

 

 


2, Lựa chọn Gói dịch vụ
: Tùy theo quy mô của doanh nghiệp: 10 người, 50 người, 100người, ... mà doanh nghiệp lựa chọn gói dịch vụ phù hợp

3, Ký hợp đồng: Khách hàng sẽ ký hợp đồng với TMS để dịch vụ được triển  khai

4, Thông tin quản trị tên miền: Nếu khách hàng đã có sẵn tên miền để sử dụng thì gửi thông tin quản trị tên miền cho chúng tôi, trong trường hợp quý khách chưa có tên miền, liên lạc với chúng tôi để đăng ký tên miền mới.

4, Gửi danh sách email cần lập: Danh sách email quý khách xây dựng dựa trên họ tên nhân viên và các email chung của các phòng ban, công  ty. Danh sách gửi bao gồm: Họ - tên - email cần lập.

5, Thiết lập và bàn giao hệ thống mail: Sau khi nhận được danh sách email cần lập cùng một số  thông  tin kỹ thuật khác, TMS sẽ triển khai thiết lập hệ thống email cho khách hàng và tiến hàng bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Cam kết chỉ có tại TMS 
                                              - Triển khai dịch vụ trong 24h
                                              - Hoàn  lại 100% tiền thuê dịch vụ tháng nếu hệ thống mail gặp sự cố